Tag Archives: chia phân vùng ổ cứng

Cách chia ổ cứng không mất dữ liệu, không lỗi windows

Tiếp theo bạn chọn dí liệt chuột trái vào mũi tên bên phải rồi kéo kịch sang phải

Hướng dẫn chi tiết cách chia ổ cứng không mất dữ liệu, không gây lỗi Windows Trong qua trình sử dụng máy tính, dữ liệu nhiều lên, đồng thời tài nguyên ổ cứng cũng bị chiếm dụng nhiều hơn điều này sẽ dẫn tới không gian lưu trữ sẽ phải thay đổi để phù hợp […]